چطور می تونم یه PPTP VPN Tunnel ایجاد کنم؟ چطور می تونم یه PPTP VPN Tunnel ایجاد کنم؟

در صورتی که شما نیاز به ایجاد یک ارتباط از طریق IP های Private دارید می تونید با استفاده از راهنمای موجود در این آدرس نسبت به این کار اقدام نمایید.