چطور می تونم چند تا آدرس IP برای یک سرور در کلادینو داشته باشم؟

در حال حاضر به خاطر محدودیت در تعداد IPv4 این امکان در کلادینو وجود نداره ولی تیم ما داره روی IPv6 کار می کنه و به محضی که آماده بشه در اختیار کاربران قرار می گیره.