چطور می تونم با استفاده از PUTTY به سروری که ساختم متصل بشم؟

برای اطلاع از نحوه کار کردن با PUTTY و اتصال به سرور از طریق اون می تونید به مقاله چگونگی ورود به VPS از طریق Puttyمراجعه کنید.