چرا اطلاعات مربوط به رمز عبور کاربر root به ایمیل من ارسال نشده؟

در صورتیکه ایمیل حاوی رمز عبور کاربر root را دریافت نکردید لطفا در بخش spam به دنبال آن بگردید. علاوه بر این می تونید از کلیدهای SSH برای ورود به سرور استفاده کنید

در عین حال شما می تونید از طریق پنل کاربری نسبت به مشاهده آدرس IP و همچنین بازنشانی رمز عبور کاربر root اقدام کنید.