نحوه ی رفع خطای this could be due to CredSSP encryption oracle remediation در ریموت دسکتاپ به چه صورت هست؟

در سیستم کلاینت (Run (Win+R رو باز کنید و از طریق دستور gpedit.msc وارد Local Group Policy میشویم و وارد مسیر زیر شوید:

computer configuration > administrative Template > system > Credential Deligation

از قسمت باز شده پارامتر Encryption oracle remediation را ویرایش کرده و وضعیتش رو بر روی حالت Enabled قرار میدهید و مقدار Protection Level را بر روی Vulnerable قرار میدهید.