من چطوری می تونم فاکتور هزینه‌های انجام شده رو بخونم؟

فاکتورها در ابتدای هر روز و به صورت ماهانه صادر می شن. به این صورت که شما می تونید تمام هزینه‌هاتون رو در هر ماه مشاهده کنید. این فاکتور شامل لیست سرورها، مشخصات هر کدام از سرورها، میزان استفاده از این سرورها در ماه جاری و همچنین هزینه هر کدام از اونها می شه.