حساب‌های بدهکار چه حساب‌هایی هستند؟

حساب های بدکار حساب هایی هستند که موجودی کمتری به نسبت مصرفشون در سیستم داشته باشند.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه زمان بندی و همچنین شرایط قطع شدن سرویس حساب های بدهکار می تونید به این آدرس مراجعه کنید.