آیا پس از افزایش موجودی حساب کاربری امکان استرداد مبلغ پرداخت شده وجود داره؟

خیر، امکان استرداد مبلغ پرداخت شده وجود نداره. در صورتی که با شرایط خاصی مواجه شده اید لطفاً با تیم پشتیبانی از طریق ایجاد تیکت مطرح کنید.