آیا من می تونم مشخصات سفارشی برای سرور خودم داشته باشم؟

در حال حاضر این امکان وجود نداره که شما بتونید مشخصات سرورهاتون رو به صورت سفارشی تعیین بکنید.