آیا من می تونم از حساب خودم به یه حساب دیگه مبلغی رو ارسال کنم؟

خیر، این امکان در حال حاضر در کلادینو وجود نداره.