استفاده از سرور رایگان در کلادینو

آیا من می تونم از حساب خودم به یه حساب دیگه مبلغی رو ارسال کنم؟

خیر، این امکان در حال حاضر در کلادینو وجود نداره.