آیا روی سرورها FTP به صورت پیش‌فرض نصب شده؟ من چطور می تونم برای سرورم FTP راه اندازی کنم؟

خیر- سرورها به صورت پیش‌فرض دارای FTP نیستند ولی در صورتی که تصمیم دارید یک سرور FTP راه اندازی کنید می تونید از این آدرس استفاده کنید.