آیا استفاده از امکانات خاص کلادینو مثل دریافت نسخه پشتیبان، هزینه بیشتری داره؟

برخی از امکانات خاص در کلادینو به صورت رایگان ارایه شده‌اند مثل ipv6, private ip ولی استفاده از برخی از امکانات ویژه کلادینو مثل دریافت نسخه پشتیبان، ۲۰ درصد به میزان هزینه سرور اضافه می کنه.