آیا آدرس IP سرور من به صورت Static اختصاص داده شده یا خیر؟

بله- آدرس IP اختصاص داده شده به سرور شما به صورت Static در نظر گرفته شده و تا زمانیکه سرور شما حذف نشده رزرو شده و تغییر نخواهد کرد. حتی زمانیکه شما مشخصات سرورتون رو تغییر می دین باز هم IP سرورتون تغییر نمی کنه.