در این مقاله به بررسی تخصصی‌تر فناوری ابری می‌پردازیم و درباره‌ی مدلهای مختلفش صحبت می‌کنیم.