نصب و راه اندازی MariaDB بر روی Debian 10

نصب و راه اندازی MariaDB بر روی Debian 10

در این مقاله به نحوه نصب و راه اندازی mariaDB بر روی Debian 10 پرداخته می‌شود.