نحوه ساخت و انتخاب پایگاه‌داده MySQL

نحوه ساخت و انتخاب پایگاه‌داده MySQL

در این مقاله، طریقه‌ی ساخت و انتخاب پایگاه‌های داده MySQL با استفاده از MySQL shell و دستور mysqladmin به شما علاقه‌مندان عزیز توضیح داده شده است.