استفاده شرکت‌ها از تکنولوژی ابری چگونه است؟

استفاده شرکت‌ها از تکنولوژی ابری چگونه است؟

طبق یک نظرسنجی که قبل از بحران ویروس کرونا از رهبران فناوری اطلاعات گرفته شده است، 25% از رهبران معتقد بودند که تا سال آینده تمامی برنامه‌های شرکت خود