چگونگی راه اندازی سیستم مانیتورینگ زبیکس در کلادینو

چگونگی راه اندازی سیستم مانیتورینگ زبیکس در کلادینو

در این مقاله به چگونگی راه‌اندازی و تنظیم زبیکس بر روی کلادینو می‌پردازیم. همچنین کمی با محیط زبیکس آشنا می‌شوید.