آموزش نصب و راه اندازی Django روی Ubuntu 18.04

آموزش نصب و راه اندازی Django روی Ubuntu 18.04

جنگو یک فریم ورک جذاب است که برای توسعه دستورات پویای پایتون ارائه شده و در این مقاله چگونگی نصب آن بر روی بستر Ubuntu مورد بررسی قرار گرفته