رشد ۲۵.۵۴ میلیارد دلاری بازار تکنولوژی ابری در صنعت سلامت

رشد ۲۵.۵۴ میلیارد دلاری بازار تکنولوژی ابری در صنعت سلامت

در سال 202۰، بازار جهانی تکنولوژی ابری در صنعت سلامت با 21.47% افزایش، رشد قابل توجهی داشته باشد، به نحوی که در سال 202۱، این رشد به ۲۳% نیز

استفاده شرکت‌ها از تکنولوژی ابری چگونه است؟

استفاده شرکت‌ها از تکنولوژی ابری چگونه است؟

طبق یک نظرسنجی که قبل از بحران ویروس کرونا از رهبران فناوری اطلاعات گرفته شده است، 25% از رهبران معتقد بودند که تا سال آینده تمامی برنامه‌های شرکت خود

۸۳% از حجم کار شرکت‌ها تا سال ۲۰۲۰ در سرور ابری خواهند بود

۸۳% از حجم کار شرکت‌ها تا سال ۲۰۲۰ در سرور ابری خواهند بود

83% از حجم کار شرکت‌ها تا سال 2020 در سرور ابری خواهند بود

تاثیر ۱.۳ تریلیون دلاری در هزینه فناوری اطلاعات بدلیل جابجایی به سمت تکنولوژی ابری تا سال ۲۰۲۲

تاثیر ۱.۳ تریلیون دلاری در هزینه فناوری اطلاعات بدلیل جابجایی به سمت تکنولوژی ابری تا سال ۲۰۲۲

آیا تکنولوژِی ابری توانسته است انقلابی در فناوری اطلاعات به وجود آورد؟ در این مقاله به بررسی میزان تاثیر این تکنولوژی در فناوری اطلاعات می‌پردازیم.