آموزش مجازی

آموزش مجازی

با گسترش ویروس کرونا درجهان، آموزش مجازی بهترین راه‌حل و جایگزین برای عدم وقفه در مسیر آموزش در جهان بود. در این مقاله به توضیح بیشتر راجع به آن